Department of Internal Medicine, Occupational Diseases

 
 

Department’s location

Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii RM, Clinica Medicală nr.6,  Str. Puskin, 51