Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale

 
 

Istoric

Catedra de medicină internă nr. 6 a fost înfiinţată în anul 1992, de la întemeiere până în 2014 fiind condusă de către Ivan Butorov. Din 2014 până în prezent la şefia catedrei se află Nicolae Bodrug.

Catedra îşi desfăşoară activitatea în sediul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătăţii al Republicii Moldova, în cele 3 secţii cu profil terapeutic (boli interne, hepatologie şi gastroenterologie), cu o capacitate generală de 135 de paturi. Aici are loc procesul de studii al studenţilor din anii IV şi VI a facultăților de Medicină nr. 1 și Medicină nr. 2, dar şi a rezidenţilor – medici internişti şi medici de familie.

Cercetările ştiinţifice ale colaboratorilor Disciplinei boli ocupaţionale sunt consacrate problemelor cardiopneumologiei şi gastroenterologiei. Sub îndrumarea profesorului I. Butorov au susţinut tezele de doctor habilitat în ştiinţe medicale 3 persoane (S. Matcovschi, N. Bodrug, I. Ţâbârnă), iar de doctor în ştiinţe medicale – 13 persoane (L. Crivcianschi, R. Fudulei, A. Ţurcan, V. Calancea, V. Şarapanovschi, R. Guzun, Iu. Ichim, E. Cobâleanschi, O. Verbiţchi, N. Antonova, A. Dodu, S. Nichita, L. David). Actualmente se pregătesc încă 2 teze de doctor în ştiinţe medicale.

Angajații catedrei au publicat mai mult de 300 de lucrări ştiinţifice, 25 de recomandări metodice pentru practica ocrotirii sănătăţii, 7 monografii, au fost obținute 100 de brevete de inovaţie cu privire la diagnosticul şi optimizarea metodelor de tratament al patologiilor maladiilor interne, care au fost implimentate în activitatea clinică a instituţiilor medicale republicane şi raionale.

Personalul catedrei a implementat în practica ocrotirii sănătăţii publice noi metode complexe de tratament a bronhopneumopatiei și a maladiilor difuze ale ficatului.

Colectivul Disciplinei de boli ocupaţionale întreţine relații ştiinţifice cu centre de profil din România (Clinica I medicală din Iaşi, Clinica I din Cluj-Nopoca), Franţa (Spitalul Clinic din Paris “Avicena”, Spitalul Clinic din Paris “Laenec”), Germania (Freinburg Falk Fondation) şi Rusia (Institutul de medicină şi Stomatologie “N. A. Semaşco” şi Spitalul Clinic din Moscova).