Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale

 
 

PersonalNicolae Bodrug

șef disciplină

nicolae_PN_bodrug_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022798068


Doina Barba

conferenţiar universitar

doina_PN_barba_AR_usmf_PN_md

Telefon: 022-227-717

Evghenii Cobîleanschii

conferenţiar universitar

Irina Coşciug

conferenţiar universitar

irina_PN_cosciug_AR_usmf_PN_md

Telefon: 000


Valentin Calancea

conferenţiar universitar

Elena Tofan

asistent universitar

elena_PN_tofan_AR_usmf_PN_md

Natalia Antonova

asistent universitar

natalia_PN_antonova_AR_usmf_PN_md


Rodica Țabur

lector

Elena Franț

laborant superior