Departamentul Medicină Internă: Disciplina Boli ocupaţionale

 
 

Publicaţii

Monografie:

 1. Bodrug N., Barba D., Istrate V,; Botezatu A. Eficacitatea terapiei cu ozon în medicină. Chişinău.: Medicina, 2012, 116 p.

Recomandări metodice:

 1. Cobîleanschii E., Calancea V., Bodrug N. Hipertensiunea arterială. Aspecte de diagnostic şi tratament. (Elaborare metodică). Tipografia USMF “N. Testemiţanu”. Chişinău, 2006, 42 p.
 2. Butorov I., Barba D., Coşciug I., Bazadji I. Aspecte contemporane în diagnosticul şi tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive, forma uşoară şi moderată. Recomandări metodice. Chişinău. 2009. 30 p.
 3. Butorov I., Gonciar V., Butorov S., Nichita S., Bugai R. Bronhopneumopatia cronică obstructivă (Diagnostic şi tratament contemporan). Chişinău, 2009, 32p.
 4. Barba D., Butorov I., Andrieş L. Diagnosticul şi tratamentul alergiei alimentare: probleme şi perspective (Recomandare metodică). Chişinău, 2010, 36 pag.
 5. Butorov I.V., Tofan E., Gonciar V. Farmacoterapia insuficienţei cardiace cronice. Recomandări practice. Chişinău, 2010. 26 pag.
 6. Andrieş L., Barba D., Berezovschaia E. Diagnosticul maladiilor alergice: actualităţi şi perspective. Chişinău,. 2010. ISBN 978-9975-4134-6-6.
 7. Barba D., Butorov I., Bodrug N. Curs de semiologie medicală (pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie). Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2011. 31p. ISBN 978-9975-913-48-5.
 8. David L.; Ghicavîi V.; Butorov I. Farmacoterapia steatohepatitei non alcoolice. Chişinău,. 2010. 22 p.
 9. Барба Д.В.; Буторов И.В.; Бодруг Н.И.; Антонова Н.И.; Каланча В.А. Пропедевтика внутренних болезней: Для студентов Стоматол. Фак. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2011. 49p. ISBN 978-9975-913-49-2.

Brevete de invenţii:

 1. Bodrug N., Neamţu M., Negară A., Ciurea T., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Istrate V., Negrean Mariana. Metoda de tratament al colitei nespecifice ulceroase la persoanele de vârsta înaintată. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 126. 2009-07-31.
 2. Bodrug N., Mereuţa I., Carauş V., Munteanu L. Metodă de jugulare a sindromului algic miofascial. Brevet de Invenţie Nr. 2854 2005.09.30.
 3. Bodrug N., Rudic V., Butorov I., Antonova N., Ţiberneac M., Istrate V., Scorpan A. Metodă de tratament al hepatitei virale cronice C. Brevet de invenţie, Nr.3477, 2008.01.31.
 4. Bodrug N., Rudic V., ButorovI., N. Antonova, Ţiberneac M., Istrate V., Başcanshi V. Metodă de tratament al pancreatitei cronice în faza de acutizare. Brevet de invenţie, Nr.3478, 2008.01.31.
 5. Bodrug N., Ciurea T., Negara A., Neamţu M.-L., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Negrean M., Istrate V. Metodă de tratament al bolii pulmonare obstructive cronice la persoanele de vârstă înaintată. Brevet de invenţie 118, 2009.
 6. Bodrug N., Ciurea T., Negara A., Neamţu M.-L., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Negrean M., Istrate V. Metodă de tratament al colitei nespecifice ulceroase la persoanele de vârstă înaintată. Brevet de invenţie 126, 2009.
 7. Istrate V., Bodrug N., Ghidirim Gh., Mişin Ig., Ciurea T., Săftoiu Ad., Parasca V., Neamţu M. Metodă de efectuare a papilectomiei endoscopice. Brevet de invenţie A61B 1/005, A61B 17/94 2009.
 8. Istrate V., Bodrug N., Ghidirim Gh., Mişin Ig., Ciurea T., Săftoiu Ad., Parasca V., Neamţu M. Metodă de închidere a defectelor de mucoasă gastro-intestinală după mucozectomie. Brevet de invenţie  A61B 1/005, A61B 17/94 2009.

Articole din reviste editate în străinătate:

 1. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н..И., Тофан Е.Ф. Влияние рамиприла (хартила) на структурно-функциональное сердце у больных с хроническим легочным сердцем. Терапевтический архив. №9 . Москва, 2009. с.63-68.
 2. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н.И. Лечение сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью легких. Клиническая медицина. Москва, 2009, №10, с.28-32.
 3. Bodrug Nicolae, Sergiu Marian, Cazacu Cristin, Constantin Vere, Dan-Ionuţ Gheonea, Violeta Comănescu, Tudorel Ciurea. The influence of risk factors to the prevalence of gastric mucosal atrophy, intestinal metaplasia and dysplasia in Oltenia region. Revista medicală. Craiova. 2009.
 4. Bodrug Nicolae, Sergiu Marian, Cazacu Cristin, Constantin Vere, Dan-Ionuţ Gheonea, Violeta Comănescu, Tudorel Ciurea. Papillectomia endoscopică. Revista medicală. Craiova. 2009.
 5. Bodrug Nicolae, Natalia Blaja-Lisnic,  Felicia Lupascu-Volontir, T.Grejdianu, V.Parasca, Gabriela Soric, Olga Maniuc. Evaluarea structurii morbidităţii populaţiei vârstnice din Republica Moldova. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrânirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 44.
 6. Bodrug N., T. Ciurea, A. Negara, V. Parasca, Natalia Blaja-Lisnic, M.L.Neamţu, Mariana Negrean, V. Istrate, E. Tcaciuc. Utilizarea ozonului în tratamentul hepatitelor cronice la vârstnici. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrinirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 18.
 7. Bodrug N., T. Ciurea, A. Negara, V. Parasca, Natalia Blaja-Lisnic, M.L. Neamţu, Mariana Negrean, V. Istrate, E. Tcaciuc. Influenţarea ozonului asupra stării funcţionale a pancreasului în pancreatitele cronice latente la vârstnici. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrinirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 18.
 8. Барба Д.В. Клиническая и иммунологическая эффективность препарата Холудехана при хроническом вирусном гепатите С. 7 съезд аллергологов и иммунологов. 2 всемирный симпозиум по бронхиальной астме. Санкт-Петербург, 24-25 апреля. 2009.
 9. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н..И., Тофан Е.Ф. Влияние рамиприла (хартила) на структурно-функциональное сердце у больных с хроническим легочным сердцем. Терапевтический архив. №9 . Москва, 2009. с.63-68.
 10. Antonova N., Barba D., Bodrug N. The importance of Ursofalk in the complex therapy of patients with alcoholic steatohepatitis. Liver and Pancreatic Diseases: Consequences of Chronic Alcoholic Consumption. IV FALK GASTRO-CONFRENCE (Part I). On the occasion of the 50th anniversary of Dr. Falk Pharma GmbH. Freiburg, Germany, 2010, Abstract 87.
 11. Bodrug N., Negară A., Blaja-Lisnic N., Istrate V., Tcaciuc E., Barba D., Antonova N., Lupaşcu-Volentir F. Unele aspecte de tratament în patologia gastrointestinală la vârstnici cu utilizarea ozonoterapiei. Congresul internaţional de geriatrie şi gerontologie „Comunităţile longevive şi fragilitatea vârstnicilor”. Bucureşti, 17-18 iunie 2010. p. 29-30
 12. Mahmoud Chikh Ahmad, Буторов И.В., Некула Г.И., БУТОРОВ С.И. Фармакологическая коррекция нарушений гемодинамики при хронической обструктивной болезни легких. Материалы VI Всеукраинской научно практической конференции с международным участием по клинической фармакологии, посвященная 90 летию профессора О.О.Столярчука. Вiнниця, 2010, с. 23-38.
 13. Барба Д.В. Клиническая и иммунологическая эффективность препарата Холудехана при хроническом вирусном гепатите С. 7 съезд аллергологов и иммунологов. 2 всемирный симпозиум по бронхиальной астме. Санкт-Петербург, 24-25 апреля. 2009. стр.58-64.
 14. Tofan E. The Influence of the Losartan, Enalapril and their Combination on the Functioning of the Heart. Curierul medical Nr.4 (316) 2010 p 48-52.
 15. Barba D.V., Andrieş L.P., Berezovschaya E.S., Gorelko T.G., Kuleshina T.M. Modern epidemiologic and clinical-immunologic characteristics of allergic diseases in Moldova. Allergy, asthma and immunology from genes to clinical application. Proceedings of the IV world asthma and COPD forum and XVI International congress on rehabilitation in medicine and immunorehabilitation. Paris (France), April 30 –May  3, 2011. MEDIMOND s.r.l. p. 41-45.
 16. Andriesh, L., Barba, D., Berezovschaya E., Blaja-Lisnic N., Samotiya E. Immunological characteristics of community-acquired pneumonia in old patients. Allergy, Asthma & Immunophysiology: From Basic Science to Clinical Application. 2012, p. 115-123. ISBN 978-88-7587-638-8.
 17. Barba, D., Bodrug, N., Andrieş, L., Calancea, V., Tofan, E. Effective integration of ozone therapy in the treatment of chronic atonic colitis in the elderly pacients. Journal of Crohn s and Colitis. ECCO News .1/2012. IV Simpozion Naţional de Boli Inflamatorii cronice Intestinale cu participare internaţională. Sibiu 21-22 septembrie 2012. Vol.8, p. 115-116. ISSN 1653-9214.
 18. Barba D., Bodrug N., Andrieş L., Calancea V., Tofan E. Ozone therapy in the effective integration of complex therapy of irritable bowel syndrome. Journal of Crohn s and Colitis. ECCO News .1/2012. IV Simpozion Naţional de Boli Inflamatorii cronice Intestinale cu participare internaţională. Sibiu 21-22 septembrie 2012. Vol.8, p. 116-117. ISSN 1653-9214.
 19. Bodrug N., Negară A., Barba D., Parasca V., Botezatu A., Zlatovceanu A. Administrarea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici cu angor pectoral stabil. A 37-a Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie, cu participare internaţională. Anul Longevităţii Active 60 de Ani de Geriatrie şi Gerontologie în România. Institutul de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti 18-21 octombrie 2012. p. 26-27.
 20. Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Parasca V. Primii 5 ani de activitate a centrului naţional de geriatrie şi gerontologie din Republica Moldova. A 37-a Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie, cu participare internaţională. Anul Longevităţii Active 60 de Ani de Geriatrie şi Gerontologie în România. Institutul de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti 18-21 octombrie 2012. p. 51.
 21. Bodrug N., Oprea S., Teacă E., Ţiberneac M., Parasca V. Utilizarea ozonoterapiei în constipaţiile cronice la persoanele vărstnice. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012. p.40-41. ISSN 1842-1121.
 22. Bodrug, N., Istrate V., Baraniuc L., Ţiberneac M., Botezatu A. Optimizarea tratamentului complex cu ozonoterapie la pacienţii cu hepatită cronică virală. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. // Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p.63-64. ISSN 1842-1121.
 23. ButorovI., Butorov S., Nichita S. Particularităţile gastropatiilor în BPCO. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p. 8-9. ISSN 1842-1121.
 24. Barba, D., Andrieş, L., Dumbrava V-T., Calancae V. Perspectivele tratamentului complex al hepatitei cronice virale cu utilizarea remediului imunomodulator Polioxidoniu. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p. 89-90. ISSN 1842-1121.