Default Header Image

Cercetare

Direcţiile de cercetare ale Disciplinei de geriatrie și medicină a muncii:

1. “Studierea particularităţilor clinico-funcţionale ale sistemului cardio-vascular la pacienţii cu BPCO şi aprecierea eficacităţii tratamentului cu Lisinopril a hipertensiunii în artera pulmonară şi a disfuncţiei ventriculului drept.”

Obiective:

 • studierea particularităţilor clinico-funcţionale ale sistemului cardiovascular la pacienţii cu BPCO în dependenţă de stadiul patologiei şi elaborarea unor metode terapeutice pentru ameliorarea farmacologică a dereglărilor depistate.
 • aprecierea caracteristicelor clinice ale sistemului cardiovascular, a frecvenţei şi tipului de dereglări de ritm cardiac, a structurii cardiopatiei ischemice, a parametrilor remodelării miocardului şi ai hemodinamicii în dependenţă de stadiul patologiei.

2.  “Managementul tratamentului maladiilor difuze ale ficatului”.

Obiective:

 • studierea stării funcţionale a ficatului conform sindroamelor hepatice de bază
 • estimarea particularităţilor statului imun la pacienţii cu hepatită cronică virală B şi C
 • evaluarea eficacităţii ozonoterapiei în tratamentul complex al maladiilor difuze ale ficatului.

3. “Sinteze şi interferenţe ale medicinii ocupaţionale”.

Obiective:

 • evaluarea prevalenţei şi factorilor nocivi în dezvoltarea producţiei şi asociaţiei bolilor profesionale
 • elaborarea cu includerea abordărilor metodice moderne de evaluare a stării de sănătate şi diagnosticul maladiilor ocupaţionale al lucrătorilor din domeniul industriei chimice
 • evaluarea şi modernizarea metodelor de diagnosticare al bolilor sistemului nervos periferic, respirator şi aparatului locomotor în condiţiile de producţie cu factori nocivi, cu elaborarea complexului educaţional şi metodic.

Cercetările ştiinţifice au fost finalizate prin susţinerea a 3 teze de doctor în medicină:

 1. Natalia Antonova: “Particularităţile evoluţiei clinice şi tratamentului complex al ulcerului duodenal la pacienţii vârstnici”. 14.00.05 – boli interne, 31 ianuarie 2008 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

 2. Angela Dodu: “Managementul recuperării bolnavilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă”. 14.00.05 – boli interne, 31 ianuarie 2008 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.
 3. Svetlana Nichita: „Gastropatiile în boala cronică obstructivă a plămânilor: criteriile clinice şi de diagnostic”, 14.00.05 – boli interne, 23 decemrie 2009, Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie “Nicolae Testemiţanu”.

În prezent doctoranda Tofan Elena finalizează teza de doctor în medicină: “Optimizarea farmacoterapiei insuficienţei cardiace cronice prin utilizarea losartanului, lisinprilului şi asocierii lor”.

Volumul cercetărilor efectuate, rezultatele principale şi aspectele ştiinţifice noi

Scopul studiului: studierea aspectelor clinico-farmacologice ale inhibitorului enzimei de conversie a angiotensinei – lisinopril, ale antagonistului receptorilor angiotensinei II – losartan şi ale combinaţiei lor în cadrul tratamentului insuficienţei cardiace clasa funcţională II-IV.

Obiectivele studiului au fost :

 1. Studierea eficienţei clinice a lisinoprilului, a losartanului şi a combinaţiei lor în dependenţă de posologie în cadrul tratamentului complex al bolnavilor de ICC.

 2. Studierea influenţei lisinoprilului, a losartanului şi a combinaţiei lor asupra evoluţiei parametrilor hemodinamici şi morfo-funcţionali ai cordului în dependenţă de posologie la bolnavii de ICC.
 3. Elaborarea unei metode de tratament al ICC cu includerea lisinoprilului, a losartanului şi a combinaţiei lor în concordanţă cu clasa funcţională a patologiei, cu parametrii hemodinamici şi morfo-funcţionali ai cordului, cu toleranţa la efort fizic.
 4. Studierea profilului de inofensivitate şi toleranţă a lisinoprilului, a losartanului şi a combinaţiei lor la bolnavii de ICC, cât şi aprecierea influenţei acestora asupra calităţii vieţii pacienţilor.

Rezultatele principale şi aspectele ştiinţifice noi

 1. Tratamentul complex cu includerea losartanului a influenţat benefic dinamica semnelor clinice ale ICC atât după 12, cât şi după 24 de săptămâni, care s-a manifestat prin ameliorarea dispneei, palpitaţiilor, slăbiciunii generale, a dimensiunii ficatului şi a edemelor periferice. Tratamentul administrat a influenţat benefic dinamica mediei CF a ICC.

 2. Rezultatele obţinute au demonstrat că includerea lisinoprilului în componenţa terapiei complexe a ICC are influenţă favorabilă asupra indicilor remodelării miocardului. Pe fundalul administrării lisinoprilului s-a majorat veridic din punct de vedere statistic toleranţa pacienţilor la efort fizic .
 3. În urma studiului s-a stabilit că la bolnavii de ICC trataţi cu combinaţia losartan-lisinopril timp de 24 de săptămâni s-a înregistrat majorarea toleranţei la efortul fizic şi ameliorarea indicilor hemodinamicii în punctul efortului maxim. La toţi pacienţii incluşi în studiu s-a majorat toleranţa la efortul fizic, fapt care s-a manifestat prin majorarea volumului şi duratei efortului efectuat.