Default Header Image

Scurt istoric

Catedra de medicină internă nr. 6 a fost înființată în anul 1992, de la întemeiere până în 2014 fiind condusă de către Ivan Butorov, profesor universitar.

Din 2014 până în prezent, la conducerea Catedrei se află Nicolae Bodrug, profesor universitar, dr.hab. șt.med.

Cercetările științifice ale colaboratorilor Catedrei sunt consacrate problemelor medicinei muncii, geriatriei și gerontologiei în aspectele afectării sistemelor cardio-vasculare, pulmonare și gastrointestinale. Sub conducerea profesorului Ivan Butorov au fost susținute 3 tezele de doctor habilitat în științe medicale (S. Matcovschi, N. Bodrug, I. Ţâbârnă) și 13 teze de doctor în științe medicale (L. Crivcianschi, R. Fudulei, A. Ţurcan, V. Calancea, V. Şarapanovschi, R. Guzun, Iu. Ichim, E. Cobâleanschi, O. Verbiţchi, N. Antonova, A. Dodu, S. Nichita, L. David). Actualmente sunt în curs de realizare 3 teze de doctor în ştiinţe medicale.

Angajații Catedrei au publicat mai mult de 300 de lucrări științifice, 25 de recomandări metodice pentru practica ocrotirii sănătății, 7 monografii, au fost obținute 100 de brevete de inovație cu privire la diagnosticul și optimizarea metodelor de tratament al patologilor maladiilor interne, care au fost implementate în activitatea clinică a instituțiilor medicale republicane și raionale.

Personalul Catedrei a implementat în practica ocrotirii sănătății publice noi metode complexe de tratament al bronhopneumopatiei cronice obstructive și a maladiilor difuze ale ficatului.

Colectivul Disciplinei de boli ocupaţionale întreţine relații ştiinţifice cu centre de profil din România (Iaşi, Cluj-Nopoca, Sibiu), Franţa (Spitalul Clinic din Paris „Avicena”, Spitalul Clinic din Paris „Laenec”), Germania (Freinburg Falk Fondation) şi Rusia (Universitatea de Stat Medico-Stomatologică „A.I. Evdokimov”) etc.

Din anul 2018, conform Ordinului rectorului 345-A, în temeiul Deciziei Senatului nr. 9/6 din 28.06.2018 cu privire la modificarea structurii organizaționale, denumirea Disciplinei de boli ocupaționale a fost modificată în Disciplina de geriatrie și medicina muncii, iar Laboratorul de gerontologie a fost transferat pe lângă acestă Disciplină.

Disciplina își desfășoară activitatea în sediul Spitalului Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova, în cele cinci secții cu profil terapeutic (boli interne, hepatologie și geriatrie), cu o capacitate generală de 185 de paturi. Aici are loc procesul de studii al studenților din anii II, IV și VI ai Facultăților de Medicină nr. 1 și Medicină nr. 2, și al rezidenților – medici interniști și medici de familie.

IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale  este o instituție medico-sanitară publică de nivel republican, predestinată acordării asistenței medicale specializate în cazurile complexe ce nu pot fi rezolvate de instituțiile medico-sanitare de nivel raional și municipal veteranilor războiului din 1941-1945, participanților la războiul din Afganistan și la acțiunile de luptă pentru independența și integritatea Republicii Moldova, angajaților ÎS „Calea Ferată a Moldovei”, bolnavilor de profil geriatric și celor care necesită reabilitare neurologică, ortopedică și cardiologică, precum și studenților instituțiilor de învățământ superior și mediu de specialitate din mun. Chișinău.