Default Header Image

Publicaţii

MONOGRAFIE:

 1. Bodrug N., Barba D., Istrate V,; Botezatu A. Eficacitatea terapiei cu ozon în medicină. Chişinău.: Medicina, 2012, 116 p.

 MANUALE:

 1. BODRUG, N.; CALANCEA, V.; COȘCIUG, I; BARBA, D.; COBÎLEANSCHI, E.; ANTONOVA, N.; TOFAN, E. Boli Ocupaționale: Manual. Chișinău: CEP „Medicina”, 2016. 246 p. ISBN 978-9975-82-026-4.

RECOMANDĂRI METODICE:

 1. Cobîleanschii E., Calancea V., Bodrug N. Hipertensiunea arterială. Aspecte de diagnostic şi tratament. (Elaborare metodică). Tipografia USMF “N. Testemiţanu”. Chişinău, 2006, 42 p.
 2. Butorov I., Barba D., Coşciug I., Bazadji I. Aspecte contemporane în diagnosticul şi tratamentul bronhopneumopatiei cronice obstructive, forma uşoară şi moderată. Recomandări metodice. Chişinău. 2009. 30 p.
 3. Butorov I., Gonciar V., Butorov S., Nichita S., Bugai R. Bronhopneumopatia cronică obstructivă (Diagnostic şi tratament contemporan). Chişinău, 2009, 32p.
 4. Barba D., Butorov I., Andrieş L. Diagnosticul şi tratamentul alergiei alimentare: probleme şi perspective (Recomandare metodică). Chişinău, 2010, 36 pag.
 5. Butorov I.V., Tofan E., Gonciar V. Farmacoterapia insuficienţei cardiace cronice. Recomandări practice. Chişinău, 2010. 26 pag.
 6. Andrieş L., Barba D., Berezovschaia E. Diagnosticul maladiilor alergice: actualităţi şi perspective. Chişinău,. 2010. ISBN 978-9975-4134-6-6.
 7. Barba D., Butorov I., Bodrug N. Curs de semiologie medicală (pentru studenţii Facultăţii de Stomatologie). Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2011. 31p. ISBN 978-9975-913-48-5.
 8. David L.; Ghicavîi V.; Butorov I. Farmacoterapia steatohepatitei non alcoolice. Chişinău,. 2010. 22 p.
 9. Барба Д.В.; Буторов И.В.; Бодруг Н.И.; Антонова Н.И.; Каланча В.А. Пропедевтика внутренних болезней: Для студентов Стоматол. Фак. Chişinău: Centrul Editorial-Poligrafic Medicina, 2011. 49p. ISBN 978-9975-913-49-2.

BREVETE DE INVENŢII:

 1. Bodrug N., Neamţu M., Negară A., Ciurea T., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Istrate V., Negrean Mariana. Metoda de tratament al colitei nespecifice ulceroase la persoanele de vârsta înaintată. Brevet de invenţie de scurtă durată MD 126. 2009-07-31.
 2. Bodrug N., Mereuţa I., Carauş V., Munteanu L. Metodă de jugulare a sindromului algic miofascial. Brevet de Invenţie Nr. 2854 2005.09.30.
 3. Bodrug N., Rudic V., Butorov I., Antonova N., Ţiberneac M., Istrate V., Scorpan A. Metodă de tratament al hepatitei virale cronice C. Brevet de invenţie, Nr.3477, 2008.01.31.
 4. Bodrug N., Rudic V., ButorovI., N. Antonova, Ţiberneac M., Istrate V., Başcanshi V. Metodă de tratament al pancreatitei cronice în faza de acutizare. Brevet de invenţie, Nr.3478, 2008.01.31.
 5. Bodrug N., Ciurea T., Negara A., Neamţu M.-L., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Negrean M., Istrate V. Metodă de tratament al bolii pulmonare obstructive cronice la persoanele de vârstă înaintată. Brevet de invenţie 118, 2009.
 6. Bodrug N., Ciurea T., Negara A., Neamţu M.-L., Blaja-Lisnic N., Parasca V., Negrean M., Istrate V. Metodă de tratament al colitei nespecifice ulceroase la persoanele de vârstă înaintată. Brevet de invenţie 126, 2009.
 7. Istrate V., Bodrug N., Ghidirim Gh., Mişin Ig., Ciurea T., Săftoiu Ad., Parasca V., Neamţu M. Metodă de efectuare a papilectomiei endoscopice. Brevet de invenţie A61B 1/005, A61B 17/94 2009.
 8. Istrate V., Bodrug N., Ghidirim Gh., Mişin Ig., Ciurea T., Săftoiu Ad., Parasca V., Neamţu M. Metodă de închidere a defectelor de mucoasă gastro-intestinală după mucozectomie. Brevet de invenţie  A61B 1/005, A61B 17/94 2009.

CULEGERI:

 1. BARBA, D., IARMALIUC, O., ȘCHIȚCO, V., SACARĂ, V., ȘCHIȚCO, O., COVANȚEV, S., ȚURCANU, A., ANDRIEȘ, L. Perspective de diagnostic al imunodeficienților primare la copii și adulții din Moldova. Culegere de articole științifice consacrată aniversării a 90-a de ani  de la nașterea ilustrului medic și savant Nicolae Testemițanu, Chisinau, 2017 p.182-186. ISBN N 978-9975-82-063-9.

ARTICOLE DIN REVISTE EDITATE ÎN STRĂINĂTATE:

 1. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н..И., Тофан Е.Ф. Влияние рамиприла (хартила) на структурно-функциональное сердце у больных с хроническим легочным сердцем. Терапевтический архив. №9 . Москва, 2009. с.63-68.
 2. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н.И. Лечение сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью легких. Клиническая медицина. Москва, 2009, №10, с.28-32.
 3. Bodrug Nicolae, Sergiu Marian, Cazacu Cristin, Constantin Vere, Dan-Ionuţ Gheonea, Violeta Comănescu, Tudorel Ciurea. The influence of risk factors to the prevalence of gastric mucosal atrophy, intestinal metaplasia and dysplasia in Oltenia region. Revista medicală. Craiova. 2009.
 4. Bodrug Nicolae, Sergiu Marian, Cazacu Cristin, Constantin Vere, Dan-Ionuţ Gheonea, Violeta Comănescu, Tudorel Ciurea. Papillectomia endoscopică. Revista medicală. Craiova. 2009.
 5. Bodrug Nicolae, Natalia Blaja-Lisnic,  Felicia Lupascu-Volontir, T.Grejdianu, V.Parasca, Gabriela Soric, Olga Maniuc. Evaluarea structurii morbidităţii populaţiei vârstnice din Republica Moldova. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrânirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 44.
 6. Bodrug N., T. Ciurea, A. Negara, V. Parasca, Natalia Blaja-Lisnic, M.L.Neamţu, Mariana Negrean, V. Istrate, E. Tcaciuc. Utilizarea ozonului în tratamentul hepatitelor cronice la vârstnici. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrinirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 18.
 7. Bodrug N., T. Ciurea, A. Negara, V. Parasca, Natalia Blaja-Lisnic, M.L. Neamţu, Mariana Negrean, V. Istrate, E. Tcaciuc. Influenţarea ozonului asupra stării funcţionale a pancreasului în pancreatitele cronice latente la vârstnici. A 34-a Conferinţă de geriartrie şi gerontologie, cu participare internaţională. Îmbătrinirea umană între cercetare şi practica geriatrică. Bucureşti, 1-4 octombrie 2009, p. 18.
 8. Барба Д.В. Клиническая и иммунологическая эффективность препарата Холудехана при хроническом вирусном гепатите С. 7 съезд аллергологов и иммунологов. 2 всемирный симпозиум по бронхиальной астме. Санкт-Петербург, 24-25 апреля. 2009.
 9. Крушка С.И., Буторов И.В., Буторов С.И., Бодруг Н..И., Тофан Е.Ф. Влияние рамиприла (хартила) на структурно-функциональное сердце у больных с хроническим легочным сердцем. Терапевтический архив. №9 . Москва, 2009. с.63-68.
 10. Antonova N., Barba D., Bodrug N. The importance of Ursofalk in the complex therapy of patients with alcoholic steatohepatitis. Liver and Pancreatic Diseases: Consequences of Chronic Alcoholic Consumption. IV FALK GASTRO-CONFRENCE (Part I). On the occasion of the 50th anniversary of Dr. Falk Pharma GmbH. Freiburg, Germany, 2010, Abstract 87.
 11. Bodrug N., Negară A., Blaja-Lisnic N., Istrate V., Tcaciuc E., Barba D., Antonova N., Lupaşcu-Volentir F. Unele aspecte de tratament în patologia gastrointestinală la vârstnici cu utilizarea ozonoterapiei. Congresul internaţional de geriatrie şi gerontologie „Comunităţile longevive şi fragilitatea vârstnicilor”. Bucureşti, 17-18 iunie 2010. p. 29-30
 12. Mahmoud Chikh Ahmad, Буторов И.В., Некула Г.И., БУТОРОВ С.И. Фармакологическая коррекция нарушений гемодинамики при хронической обструктивной болезни легких. Материалы VI Всеукраинской научно практической конференции с международным участием по клинической фармакологии, посвященная 90 летию профессора О.О.Столярчука. Вiнниця, 2010, с. 23-38.
 13. Барба Д.В. Клиническая и иммунологическая эффективность препарата Холудехана при хроническом вирусном гепатите С. 7 съезд аллергологов и иммунологов. 2 всемирный симпозиум по бронхиальной астме. Санкт-Петербург, 24-25 апреля. 2009. стр.58-64.
 14. Tofan E. The Influence of the Losartan, Enalapril and their Combination on the Functioning of the Heart. Curierul medical Nr.4 (316) 2010 p 48-52.
 15. Barba D.V., Andrieş L.P., Berezovschaya E.S., Gorelko T.G., Kuleshina T.M. Modern epidemiologic and clinical-immunologic characteristics of allergic diseases in Moldova. Allergy, asthma and immunology from genes to clinical application. Proceedings of the IV world asthma and COPD forum and XVI International congress on rehabilitation in medicine and immunorehabilitation. Paris (France), April 30 –May  3, 2011. MEDIMOND s.r.l. p. 41-45.
 16. Andriesh, L., Barba, D., Berezovschaya E., Blaja-Lisnic N., Samotiya E. Immunological characteristics of community-acquired pneumonia in old patients. Allergy, Asthma & Immunophysiology: From Basic Science to Clinical Application. 2012, p. 115-123. ISBN 978-88-7587-638-8.
 17. Barba, D., Bodrug, N., Andrieş, L., Calancea, V., Tofan, E. Effective integration of ozone therapy in the treatment of chronic atonic colitis in the elderly pacients. Journal of Crohn s and Colitis. ECCO News .1/2012. IV Simpozion Naţional de Boli Inflamatorii cronice Intestinale cu participare internaţională. Sibiu 21-22 septembrie 2012. Vol.8, p. 115-116. ISSN 1653-9214.
 18. Barba D., Bodrug N., Andrieş L., Calancea V., Tofan E. Ozone therapy in the effective integration of complex therapy of irritable bowel syndrome. Journal of Crohn s and Colitis. ECCO News .1/2012. IV Simpozion Naţional de Boli Inflamatorii cronice Intestinale cu participare internaţională. Sibiu 21-22 septembrie 2012. Vol.8, p. 116-117. ISSN 1653-9214.
 19. Bodrug N., Negară A., Barba D., Parasca V., Botezatu A., Zlatovceanu A. Administrarea ozonoterapiei la pacienţii vârstnici cu angor pectoral stabil. A 37-a Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie, cu participare internaţională. Anul Longevităţii Active 60 de Ani de Geriatrie şi Gerontologie în România. Institutul de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti 18-21 octombrie 2012. p. 26-27.
 20. Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Parasca V. Primii 5 ani de activitate a centrului naţional de geriatrie şi gerontologie din Republica Moldova. A 37-a Conferinţă Naţională de Geriatrie şi Gerontologie, cu participare internaţională. Anul Longevităţii Active 60 de Ani de Geriatrie şi Gerontologie în România. Institutul de Geriatrie şi Gerontologie „Ana Aslan” Bucureşti 18-21 octombrie 2012. p. 51.
 21. Bodrug N., Oprea S., Teacă E., Ţiberneac M., Parasca V. Utilizarea ozonoterapiei în constipaţiile cronice la persoanele vărstnice. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012. p.40-41. ISSN 1842-1121.
 22. Bodrug, N., Istrate V., Baraniuc L., Ţiberneac M., Botezatu A. Optimizarea tratamentului complex cu ozonoterapie la pacienţii cu hepatită cronică virală. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. // Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p.63-64. ISSN 1842-1121.
 23. ButorovI., Butorov S., Nichita S. Particularităţile gastropatiilor în BPCO. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p. 8-9. ISSN 1842-1121.
 24. Barba, D., Andrieş, L., Dumbrava V-T., Calancae V. Perspectivele tratamentului complex al hepatitei cronice virale cu utilizarea remediului imunomodulator Polioxidoniu. Journal of gastrointestinal and liver diseases/An International Journal of Gastroenterology and Hepatology. Volume 21 Supliment 2 June 2012. Al XXXII/lea Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie şi Endoscopie Digestivă. Târgu-Mureş, România, 14-16 iunie 2012, p. 89-90. ISSN 1842-1121.
 25. Андриеш, Л.П.; Березовская, Е.С.; кулешина, Т.М.; Горелко, Т.Г.; Барба, Д.В.;. ГЕРМАН, И.В. “Клинико-иммунологические особенности аллергопаразитозов у детей и взрослых Молдовы. Журнал «Аллергология и Иммунология», Россия, Москвa. 2014, том 15 №3, 193-194. ISSN 1562-3637.
 26. БУТОРОВ, С.И.; КАЛАНЧА, В.А.; ТРАНДАФИР, И.И. Триметазидин в лечении сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью легких. Специальный выпуск журнала «Кардиоваскулярная терапия и профилактика», 2014; 13 (март):20-21. ISSN 1728—8800
 27. EFTODII, I.; BODRUG, N.; COSCIUG, I.; BARBA, D., TABUR, R. Intoxicatiile cu pesticide si bolile ocupationale la muncitorii din Republica Moldova. Revista stiintifico-practica: Sanatate publica, economie si management in medicina. Materialele conferintei stiintifico-practice nationale cu participare internationala. Sanatatea ocupationala: probleme si realizari. Prima editie, 5-7 iunie 2014. 2014, nr. 3 (54), 37-39. ISSN 1729-8687.
 28. BODRUG, N.; DOBROTA, L. Acidoza lactica postmedicamentoasa la copii. Revista stiintifico-practica: Sanatate publica, economie si management in medicina. Materialele conferintei stiintifico-practice nationale cu participare internationala. Sanatatea ocupationala: probleme si realizari. Prima editie, 5-7 iunie 2014. 2014, nr. 3 (54), 149-151. ISSN 1729-8687.
 29. BODRUG, N.; CAZAN, C.; ISTRATE, V. Hemoragia gastrointestinala: modalitati de diagnostic si evolutie la copil. Revista stiintifico-practica: Sanatate publica, economie si management in medicina. Materialele conferintei stiintifico-practice nationale cu participare internationala. Sanatatea ocupationala: probleme si realizari. Prima editie, 5-7 iunie 2014. 2014, nr. 3 (54), 151-154. ISSN 1729-8687.
 30. CAZAN, C.; BODRUG, N.; NEAMTU, M. B. Intoxicatia acuta voluntara si tentativa de suicid la adolescenta. Revista stiintifico-practica: Sanatate publica, economie si management in medicina. Materialele conferintei stiintifico-practice nationale cu participare internationala. Sanatatea ocupationala: probleme si realizari. Prima editie, 5-7 iunie 2014.  2014, nr. 3 (54), 154-155. ISSN 1729-8687.
 31. BUTOROV, S.; CALANCEA, V.; TALMACI, C.; BARABA, D.; PODOROGHIN, M.; ANDRONATI, V. Particularitațile evoluției bronhopneumopatiei obstructive cronice la pacienții cu sindrom metabolic. Arta medica. 2014, nr 2 (53), 112-115. ISSN: 1810-1852.
 32. BODRUG, N.; BARBA, D.; PIRGARI, S.; NEGARA, A.; BOTEZATU, A.; ZLATOVCEN, A.; LUCA, E.; COSLET, M. Terapia cu ozon  în tratamentul constipaţiei cronice la vîrstnici. STATIUNEA BALNEOCLIMACTERICĂ CODRU LA 55 ANI. Conferinta stiintifico practică: Remedii naturale, factori fizici performanti în tratamentul si reabilitarea balneo-sanatorială. Politici în conlucrarea medicilor din IMSP, medicină de familie, consultativă, spitaliceasca si medicii din statiunile balneare. Calarasi: S. n., 2014 (“Tipografia Sirius”), pp. 127-137. ISBN 978-9975-57-128-9.
 33. BODRUG, N.; BARBA, D.; PIRGARI, S.; NEGARA, A.; BOTEZATU, A.; ZLATOVCEN, A.; LUCA, E.; COSLET, M. Ozonoterapia în pancreatitele cronice la persoanele vîrstnice. STATIUNEA BALNEOCLIMACTERICĂ CODRU LA 55 ANI. Conferinta stiintifico practică: Remedii naturale, factori fizici performanti în tratamentul si reabilitarea balneo-sanatorială. Politici în conlucrarea medicilor din IMSP, medicină de familie, consultativă, spitaliceasca si medicii din statiunile balneare. Calarasi: S. n., 2014 (“Tipografia Sirius”), pp 104-108. ISBN 978-9975-57-128-9.
 34. БУТОРОВ, С.И.; КАЛАНЧА, В.А.; ЖЕЛЕВ, В.К. Кардиоцитопротектор триметазидин в коррекции нарушений перекисного окисления липидов у больных хронической обструктивной болезнью легких, осложненной хронической сердечной недостаточностью. Тезисы конгресса «III Евразийский конгресс кардиологов ». Москва, 20-21 февраля 2014. стр. 103.
 35. БУТОРОВ, С.И; КАЛАНЧА, В.А.; БУТОРОВ, И.В.; ПОДОРОГИНА М.В. Применение антагониста рецепторов ангиотензина II (AT1-подтип) лозартана при лечении артериальной гипертензии у больных хронической обструктивной болезнью легких. X Всероссийский конгресс «Артериальная гипертензия как фактор риска сердечно-сосудистых заболеваний». Тезисы. Москва, 19-21 марта 2014. Стр. 55.
 36. БУТОРОВ, С.И.; КАЛАНЧА, В.А.; ГУРЖУЙ, Е.; ПОДОРОГИНА, М.; ТРАНДАФИР, И.И. Вариабельность ритма сердца у больных хронической обструктивной болезнью сердца. Сборник трудов конгресса. XXIV Национальный конгресс по болезням органов дыхания; Под. ред. акад. А.Г. Чучалина – М. : ДизайнПресс, 2014. – 497. ISBN 978-5-901450-10-9.
 37. BUTOROV, I.; BUTOROV, S.; ANTONOVA, N.; CALANCEA, V.; JELEV, V. Optimization of the treatment of chronic cor pulmonale in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Archives of the Balkan Medical Union, vol.49, nr., supl.1 (2014), A89, P-14. ISSN 0041-6940
 38. БУТОРОВ С. И.; КАЛАНЧА В. А., ТАЛМАЧ К., БУТОРОВ И.В., БОДРУГ Н.И., БАРБА Д.В., ПОДОРОГИН М., АНДРОНАТИ В.И. Применение антагониста рецепторов ангиотензина II валсартана при лечении артериальной гипертензии у больных хронической обструктивной болезнью легких. Артериальная Гипертензия. 2015, Том 21, nr. 2, приложение 1, 8-9. I.SSN 1607-419X.
 39. БУТОРОВ С. И.; КАЛАНЧА В. А., ТАЛМАЧ К., БУТОРОВ И.В., БОДРУГ Н.И., БАРБА Д.В., АНДРОНАТИ В.И. Сочетанное применение валсартана и милдроната в лечении сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью легких. Кардиоваскулярная терапия и профилактика. Специальный выпуск журнала. 2015; 14 (март), 40.
 40. БУТОРОВ С. И.; КАЛАНЧА В. А., ТАЛМАЧ К., БУТОРОВ И.В., БОДРУГ Н.И., БАРБА Д.В., АНДРОНАТИ В.И. Эффективность применения милдроната в лечении хронической сердечной недостаточности у больных хронической обструктивной болезнью легких. Российский кардиологический журнал. 2015; 4 (120), приложение 1, 23.
 41. CAZAN, C.; NEAMTU, M. L.; DOBROTA, L.; NEAMTU, B.; ISTRATE, V.; BODRUG, N. Relevant Assessment of Serum Specific IgE in Cow’s Milk Allergy in Children. Congress and Master Course “European Academy of Paediatrics”. 2015, 17-20 september, Oslo, Norvay.
 42. ISTRATE, V.; BODRUG, N.; NEAMTU, M. L.; CAZAN, C.; NEAMTU, C. B. Gastrointestinal Endoscopic Procedures in Hemostasis Evaluation in Children and Adults Gastrointestinal Pathology. Congress and Master Course “European Academy of Paediatrics”. 2015, 17-20 september, Oslo, Norvay.
 43. ISTRATE, V.; BODRUG, N.; NEAMTU, M. L.; CAZAN, C.; NEAMTU, C. B. Palisade Vessels as a Reliable Endoscopic Marker of Esophago-gastric Junction. Congress and Master Course “European Academy of Paediatrics”. 2015, 17-20 september, Oslo, Norvay.
 44. CAZAN, C.; NEAMTU, M. L.; DOBROTA, L.; NEAMTU, B.; BODRUG, N.; ISTRATE, V. Determining Factors for Hospitalization of Patients with Rotavirus Gastroenteritis. Congress and Master Course “European Academy of Paediatrics”. 2015, 17-20 september, Oslo, Norvay.
 45. BODRUG, N.; GHIDIRIM, GH.; MISIN, I.; ISTRATI, V. Fundamentare morfologica a tehnicilor contemporane de endoscopie digestiva avansata a jonctiunii esofago-gastrice. Archives of the Balcan Medical Union.Vol.51, Apr 2016, pp. 20-28. ISSN 0041- 6940.
 46. BARBA, D.; ANDRIEȘ, L.; TURCANU, A.; SCIUCA, S. The epidemiological and immunological characteristics of allergic diseases in different ecological zones of Moldova and the criteria for monitoring the health of population. Allergy, Volume 71, Issue Supplement S102, Version of Record online: 19 AUG 2016| DOI: 10.1111/all.12975. p 396.
 47. BARBA, D.; ANDRIEȘ, L.; TURCANU, A.; SCIUCA, S. The epidemiological and clinical evolution features  of allergic diseases associated with parasitic invasion in population of Republic Moldova. Allergy, Volume 71, Issue Supplement S102, Version of Record online: 19 AUG 2016| DOI: 10.1111/all.12975.p 404
 48. BODRUG, N.; BARBA, D.; LUCA, E.; CAZAN, C.; NEAMTU, B. Clinical and immunological aspects of patients with chronic D hepatitis. Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition: May 2016 - Volume 62 - Issue – p.595 1-890 doi: 10.1097/01.mpg.0000484500.48517.e7.
 49. CALANCEA, V; DUMITRAS, T; MATCOVCHI, S; GUTU-BAHOV, C. Severe community-acquired pneumonia in alcoholic patients hospitalized in intensive care unit. European Respiratory Journal. Sep 2016, 48 (suppl 60) PA2586; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA2586
 50. BODRUG, N.; CAZAN, C.; NEAMTU, M.; NEAMTU, B.; ISTRATE, V . Predictive factors in clinical practice for severe rotavirus gastroenteritis. In: Abstracts book  Eur J Pediatr  The  EAPS Congress; Switzerland, Geneva;  October 21-25, 2016, p.228. DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 51. BODRUG, N.; CAZAN, C.; NEAMTU, M.; NEAMTU, B.; ISTRATE, V. Vitamin D deficiency as risk factor for severity of acute lower respiratory tract infections. In: Abstracts  book Eur J Pediatr The  EAPS  Congress; Switzerland, Geneva; October 21-25, 2016, p.355. DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 52. CAZAN, C.; NEAMTU, M.; NEAMTU, B.; BODRUG, N.; ISTRATE, V. Vitamin D levels in infants at high risk for iron deficiency anemia. In: Abstracts book  Eur J Pediatr  The EAPS Congress; Switzerland, Geneva; October 21-25, 2016, p.255. DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 53. BODRUG, N.; DOBROTA, L.; NEAMTU, M.; ISTRATE, V.. How useful are platelet indices in pediatric practice? . In: Abstracts book  Eur J Pediatr The EAPS Congress; Switzerland, Geneva;  October 21-25, 2016, p.241.  DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 54. BODRUG, N.; DOBROTA, L; NEAMȚU, M.L.; ISTRATE, V. Anemia and its place in primary congenital hypothyroidism diagnostic assessment. In: Abstracts book  Eur J Pediatr The EAPS Congress; Switzerland, Geneva; October 21-25, 2016, p.1788.  DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 55. FRIPTULEAC, G.; BODRUG, N. Sanatatea ocupationala in programele de invatamint medical din Republica Moldova. Revista Romana de Medicina Muncii, volum de rezumate, al XVIII Congres National de Medicina Muncii, Romania, Bucuresti, 26-28.05 2016, vol.67, Nr.1-2, pp.43-44. ISSN:1220-6067
 56. BODRUG, N.; MATACUTA-BOGDAN, I.; NEAMTU, M.; BERGHEA NEAMTU, C. Urinary tract infection: bacterial spectrum and antibiotic resistance. In: Abstracts book  Eur J Pediatr   The  EAPS  Congress; Switzerland, Geneva; October 21-25, 2016, p.348. DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 57. BODRUG, N.;  MATACUTA-BOGDAN, I.; NEAMTU, M.  Is Hs-PCR a reliable inflammatory marker for children with asthma and recurrent wheezing? In: Abstracts book  Eur J Pediatr   The  EAPS Congress; Switzerland, Geneva; October 21-25, 2016, p.361. DOI 10.1007/s00431-016-2785-8.
 58. MATCOVSCHI, S; CALANCEA, V; DUMITRAS, T; BODRUG, N; BARBA, D; PODOROGHIN, M. Heart rhythm disorders in patients with chronic obstructive pulmonary disease. European Respiratory Journal. Sep 2016, 48 (suppl 60) PA3433; DOI: 10.1183/13993003.congress-2016.PA3433
 59. БАРБЭ, Д.; АНДРИЕШ, Л.; САКАРЭ, В.; РОТАРЬ, И.; СКИЦКО, О.; ПАЛИЙ, И.; ЯРМОЛЮК, О. Первичные иммунодефициты у населения Молдовы : современное состояние и перспективы. Аллергология и иммунология. Тезисы докладов  XXII всемирного конгресса по клинической патологии и реабилитации в медицине (Дубай, ОАЭ, 5-11 февраля 2016). 2016, том 17, номер 1, с. 40, ISSN:1562-3637.
 60. BARBA, D., ANDRIES, L., TURCANU, A, COVANTEV, S., IARMOLIUC, O.
 61. BODRUG, N.; GHIDIRIM, GH.; MISIN, I.; ISTRATI, V. Relevanţa clinică a endoscopiei digestive avansate în herniile axiale esofagiene. Archives of the Balcan Medical Union. 2017. vol. 52, nr. 1, supl. 1, pp. 119-128. ISSN 0041- 6940.
 62. BARBA, D., ANDRIES, L., TURCANU, A, COVANTEV, S., IARMOLIUC, O. Gastrointestinal disorders and primary antibody deficiencies in adult patients XI World Congress on  COPD, Asthma and Immunopathology M, October 5-8 , 2017. International Journal on  Immunorehabilitation. M., “Meditsina-Zdorov’e “ Publishers 2017, Vol.19 Nr 2, p.97-98. ISSN 1562-3629.
 63. BARBA, D., ANDRIESH, L., SACARA, V., PRIVALOVA, E., IARMALIUC, O., TURCANU, A., COVANTEV, S., TURCANU, T. Primary immunodeficiency in children and adults- new perspectives for diagnosis and therapy in Moldova. V European Congress on Fsthma and COPD, IX Georgian National congress on allergy, Asthma and Immunology. Tbilisi, Georgia, Iune 28- July 2017. International Journal on  Immunorehabilitation. M., “Meditsina-Zdorov’e “ Publishers 2017 June, Vol. 19, Number 1, p.56. ISSN1562-3629.
 64. BODRUG,  N.; GHIDIRIM GH.; MIŞIN I.; ISTRATI V. Aportul endoscopiei digestive endoluminale în diagnosticarea herniilor hiatale.Volum de rezumate, Conferinţa naţională de chirurgie 2017, România, Iaşi, pag.256.
 65. БАРБА, Д., АНДРИЕШ, Л., ЦУРКАН, А., КОВАНЦЕВ, С., ЯРМАЛЮК, О. Гастроинтестинальные нарушения и первичные иммунодефициты антител у взрослых пациентов. XI Всемирный Конгрес по ХОБЛ, Астме и Иммунопатологии, XI Съезд аллергологов и иммунологов СНГ. «Аллергология и иммунология « М.,Изд-во «Медицина- Здоровье» 2017. Том 18 номер 3, стр.186. ISSN 1562-3637.
 66. БАРБА, Д.В., АНДРИЕШ, Л.П., СКИЦКО, О.П., САКАРЭ, В.К., ПАЛИЙ, И.И., КОВАНЦЕВ С.Д. Cидром ди джорджи: за и против? XI Всемирный Конгрес по ХОБЛ, Астме и Иммунопатологии, XI Съезд аллергологов и иммунологов СНГ. «Аллергология и иммунология « М.,Изд-во «Медицина- Здоровье» 2017. Том 18 номер 3, стр.185. ISSN 1562-3637.
 67. БАРБА, Л.О., ГОНЧАР, В.И., КОВАНЦЕВ, С.Д., БАРБА, Д.В.,  АНДРИЕШ, Л.П. Особенности клинико-иммунологического течения хронической рецидивирующей крапивницы, ассоциированной с хроническим гепатитом. II Международный конгресс инновационные технологии в иммунологии и аллергологии. М., 17-19 мая 2017. Аллергология и иммунология. М., Изд-во «Медицина- Здоровье «. 2017 Том 18 номер 1, стр.38-42. ISSN 1562-3637.
 68. БАРБА,Л.О., ГОНЧАР, В.И., КОВАНЦЕВ, С.Д., БАРБА, Д.В., АНДРИЕШ, Л.П. Хроническая рецидивирующая крапивница и функциональное состояние печени. II Международный конгресс инновационные технологии в иммунологии и аллергологии. М., 17-19 мая 2017. Аллергология и иммунология. М., Изд-во «Медицина- Здоровье «. 2017 Том 18 номер 1, стр.47-48. ISSN 1562-3637.
 69. BARBA, D.; ANDRIEȘ, L.; FILIPENCO, M.; SACARĂ, V.; PALII, I.; ȚURCANU, T.; IARMALIUC, O. Aspects of the diagnosis of primary immunodificies in Moldova Republic. In: Alergologie  2018. Conferință Națională de Alergologie și Imunologie Clinică – Sinaia. 17-19 Mai. p. 89. ISSN 2601-047X.
 70. БАРБА, Д.В.; АНДРИЕШ, Л.П.; РЕВЕНКО, Н.Е.; САКАРЭ, В.К.; ЦУРКАНУ, Т.В.;  ЯРМОЛЮК, О.В. Принципы и этапы диагностики первичных иммунодефицитных заболеваний. В сб: Научно-практическая ревматология. Москва, 16-17 ноября 2018. c 6 – 7.
 71. БАРБА, Д.В.; АНДРИЕШ, Л.П.; САКАРЭ, В.К.; ДОРИФ,  А.В.; СКИЦКО, О.П.; ФИШЕР, А.М.; ЦУРКАНУ, Т.Г.  Проблемы ранней диагностики первичных имунодефицитов у населения Молдовы. В сб: Проблемы питания, диагностики и лечения детей с соматическои патологией. Материалы Украинской научно-практической конференции с международным учястием. 22-23 марта 2018 Хариков, c 14-16.
 72. БАРБА, Д.В.; АНДРИЕШ, Л.П.; ЦУРКАНУ, Т.Г.; ЯРМАЛЮК, О.В.; КОВАНЦЕВ, С.Д.  Дисфункции показателей иммунной системы у детей с тимомегалией. В сб: Алергология и иммунология. Том 19, Nr. 2, Москва 2018, c 117. ISSN 1939-4551.

ARTICOLE ŞTIINŢIFICE APĂRUTE ÎN REVISTE DE SPECIALITATE DIN ŢARĂ:

 1. GHIDIRIM, G.; MIȘIN, I.; ISTRATE, V.; BODRUG N. Polipectomia endoscopica incompletă. Arta medica. 2015, Nr. 3(56), 40-41. ISSN: 1810-1852.
 2. BODRUG, N.; ISTRATE, V.; NEAMTU, M.L.; DOBROTA, L.; CAZAN, C. Hemostaza endoscopica gastrointestinala. Studiu clinic. Acta Medica Transilvanica. 2014, nr. 4, vol. II, 96-100. ISSN:1453-1968.
 3. ISTRATE, V.; CAZAN, C; BODRUG, N.; DOBROTA, L.; NEAMTU, M.L.  Evaluarea endoscopica  şi terapia hemostatică în hemoragia gastrointestinală. Acta Medica Transilvanica. 2014, nr. 4, vol. II, 100-10 ISSN:1453-1968.
 4. COBILEANSCHI, E. Dependența hemodinamicii de indicii secreției gastrice și motilității gastroduodenale în ulcerogeneza. Sănătate publică, economie și menagement în medicină. 2016, 4 (68), 13-16.
 5. BARBA, D.;  ANDRIES, L.; REVENCO, N.; SCHIȚCO, O.; SACARA, V.; PALII, I.; ȚURCANU, T.; IARMALIUC, O. Actualități și perspective privind diagnosticul imunodeficienților primare în Republica Moldova. În rev: Sănătate Publică, Economie și Management în Medicină. 2018 1-2 (75-76), pp.21-23. ISSN 1729-8687.
 6. BODRUG, N.; BOTEZATU, A.; ANTONOVA, N.; LUCA, E.; BOTNARI, C.; BRANISTE C.; SPINU A. Rolul clasificarii OLGA in gastrita cronica atrofica.  INFO-MED, 2016, 2 (28), 49-52. ISSN 1810-3936.
 7. BODRUG, N.; BARBA, D.; PODOROGHINA, M.; LUCA, E.; SECRIERU, V.; LESNIC, S.; SOCOLIC, N. Aspecte clinice si imunologice ale pacientilor cu hepatita cronica virala Delta. INFO-MED, 2016, 2 (28), 103-105. ISSN 1810-3936.
 8. BODRUG, N.; BARBA, D.; CALANCEA, V.; PODOROGHINA, M.; LUCA, E.; NICOLAU N.; SECRIERU V. Optimizarea tratamentului complex al pacienţilor cu bronhopneumopatie cronică obstructivă asociată cu cardiopatie ischemică la pacienții vârstnici. INFO-MED, 2016, 2 (28), 143-148. ISSN 1810-3936.
 9. BODRUG, N.; ISTRATE, V.; BARBA, D.; LUCA, E.; PODOROGHINA, M.; SOCOLIC, N. Rolul colonoscopiei in profilaxia cancerului colorectal. INFO-MED, 2016, 2 (28), 234-237. ISSN 1810-3936.