Default Header Image

Prelegeri

 
Conţinutul de bază a cursului

1. Prelegeri:

Nr. Tema Ore
1.

Disciplina de boli ocupaţionale. Obiectivele, clasificarea, diagnosticul disciplinei. Noxele profesionale. Clasificarea agenţilor nocivi profesionali şi caracteristica lor. Cercetarea, declararea şi evidenţa bolilor profesionale.

Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui. Etiologie, clasificarea, patogenie, clasificare, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, tratamentul, profilaxia.

1

 

1

2. Saturnismul. Etiologie, clasificarea, patogenie, clasificare, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, tratamentul, profilaxia. 2
3. Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide şi alţi compuşi chimici, folosiţi în agricultură (clororganici, fosfororganici, derivaţi ai nitrofenolului). Etiologie, patogenie, clasificare, diagnosticul pozitiv şi diferenţial, tratamentul, profilaxia. 2
4. Bolile profesionale provocate de factori fizici-trepidaţii, zgomot. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie. 2
5. Pneumoconiozele – silicoza, azbestoza.  Etiologie, clasificare, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie.  

2. Lucrări practice:

Nr. Tema Ore
1.

Disciplina de boli ocupaţionale. Obiectivele disciplinei. Noxele profesionale. Sinteze clinice. Cercetare, declarare şi evidenţa bolilor profesionale.

Clasificarea agenţilor nocivi profesionali şi caracteristica lor.

5
2. Intoxicaţiile cu benzen şi omologii lui. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie. 5
3. Saturnismul. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie. 5
4. Intoxicaţii acute şi cronice cu pesticide şi alţi compuşi chimici, folosiţi în agricultură (clororganici, fosfororganici, derivaţi ai nitrofenolului). Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie. 5
5.

Bolile profesionale provocate de factori fizici-trepidaţii, zgomot. Etiologie, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie.

Pneumoconiozele – silicoza, azbestoza.  Etiologie, clasificare, patogenie, clasificare, diagnostic pozitiv şi diferenţial, tratament, profilaxie.

5

 

Tematica anului II

 
Suport metodic al procesului didactic